Giá Trị Cốt Lõi

3 Tiêu chí:


1. Hiện đại: AVINAA luôn hiện đại hoá về máy móc, trang thiết bị và hiện đại trong cung cách làm việc.

2. Chuyên nghiệp: AVINAA chuyên môn hoá các vị trí, bộ phận chức năng  và đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu để hiệu quả cao trong công việc.

3. Nhân văn: AVINAA trách nhiệm với người lao động, với đồng nghiệp, với khách hàng, với nhà cung cấp, các đối tác và với xã hội để phát triển bền vững.

8 Giá trị:


1. Gắn trách nhiệm xã hội với chất lượng sản phẩm và dịch vụ: AVINAA luôn khẳng định chất lượng sản phẩm và dịch vụ hạng  A và đó chính là cách để thể hiện trách nhiệm xã hội.

2. Nước nổi bèo nổi: Mọi cán bộ công nhân viên của AVINAA phải hiểu rằng phải làm cho AVINAA phát triển thì mình mới phát triển được. Luôn luôn trung thành với lợi ích của AVINAA.

3. Tạo ra sự khác biệt, độc đáo: AVINAA luôn luôn tạo ra sự khác biệt về tính năng, về kiểu cách, về chất lượng và cung cách phục vụ.

4. Sáng tạo để ngày mai tốt hơn: Mọi thành viên của AVINAA luôn luôn trăn trở và suy nghĩ để làm sao hôm nay tốt hơn hôm qua, ngày mai tốt hơn hôm nay.

5. Trung thực và thẳng thắn: Mọi người trong AVINAA Lấy giá trị trung thực và thẳng thắn để cư xử với nhau và cư xử với khách hàng, với đối tác và các bên hữu quan.

6. Phát triển cá nhân để phát triển AVINAA: AVINAA luôn tạo mọi điều kiện để mỗi cá nhân phát triển để từ đó AVINAA sẽ phát triển khi cá nhân phát triển.

7. Luôn biết mình đang ở đâu: Tại AVINAA, lãnh đạo ra lãnh đạo, nhân viên ra nhân viên để tôn ti trật tự rõ ràng. Nhận thức rõ mình là ai, trách nhiệm của mình là gì, mình phải làm gì và sếp của mình là ai.

8. Quan tâm lẫn nhau và tôn trọng quyền con người: Không nói xấu đồng nghiệp, không gây gổ, kéo bè phái. Phải luôn yêu thương, giúp đỡ và tôn trọng đồng nghiệp để cùng nhau phát triển, xem nhau như người trong nhà để cùng nhau xây dựng mái ấm AVINAA.