Văn hóa uống rượu

Trong chuyện uống rượu, có cả sự cao quý, sự sang trọng và dung tục, thấp hèn. Nhưng chắc chắn, uống rượu phải có văn hóa.

Xem thêm